FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाभित्र रहेका सहकारीको विवरण ८०/८१ 11/29/2023 - 15:35 PDF icon सहकारी विवरण.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकामा दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको विवरणः ८०/८१ 11/29/2023 - 15:21 PDF icon व्यवसाय दर्ता विवरण.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम (आधारभुत तह १-३) ८०/८१ 08/03/2023 - 14:07 PDF icon हाम्रो गंगाजमुना कक्षा १-३.pdf
IEMIS र SAS को सहजीकरण पुस्तिका ७९/८० 06/16/2023 - 15:09 PDF icon EMIS सहजीकरण पुस्तिका.pdf, PDF icon SAS सहजीकरण पुस्तिका.pdf
विषयगत समिति र कार्यक्षेत्र ७९/८० 06/07/2023 - 09:07 PDF icon समिति पदाधिकारी र कार्य क्षेत्रहरू.pdf
क्षमता विकास याेजना ०७८/७९-०८०/८१ (गंगाजमुना गाउँपालिका ) ७८/७९ 01/25/2022 - 13:50 PDF icon Gangajamuna-CD-Plan.pdf
लकडाउन पश्चातको अवधिमा कार्यलयबाट सेवा प्रवाह गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता/सावधानी ७७/७८ 06/06/2021 - 11:20 PDF icon लकडाउन पश्चातको अवधिमा सेवा प्रवाह गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी.pdf
आ.ब. ०७६/७७ को प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 04/01/2021 - 12:59 PDF icon progress-report-final.pdf
स्थानीय सरकारको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका ७७/७८ 04/01/2021 - 12:58 PDF icon annual-budget-formation.pdf
लैङ्गिक समानतातथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) नीति २०७७ ७७/७८ 04/01/2021 - 12:56 PDF icon GESI-Policy-Gangajmuna.pdf

Pages