FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
क्षमता विकास याेजना ०७८/७९-०८०/८१ (गंगाजमुना गाउँपालिका ) ७८/७९ 01/25/2022 - 13:50 PDF icon Gangajamuna-CD-Plan.pdf
लकडाउन पश्चातको अवधिमा कार्यलयबाट सेवा प्रवाह गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता/सावधानी ७७/७८ 06/06/2021 - 11:20 PDF icon लकडाउन पश्चातको अवधिमा सेवा प्रवाह गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी.pdf
आ.ब. ०७६/७७ को प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 04/01/2021 - 12:59 PDF icon progress-report-final.pdf
स्थानीय सरकारको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका ७७/७८ 04/01/2021 - 12:58 PDF icon annual-budget-formation.pdf
लैङ्गिक समानतातथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) नीति २०७७ ७७/७८ 04/01/2021 - 12:56 PDF icon GESI-Policy-Gangajmuna.pdf
राजश्व सुधार याेजना ७७/७८ 04/01/2021 - 12:54 PDF icon GangajamunaRIAP-2077.pdf
प्रथम आवधिक विकास योजना ७६/७७ 04/01/2021 - 12:52 PDF icon Gangajamuna-Periodic-Plan-Web.pdf
गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सडकहरुको मापदण्ड ७७/७८ 04/01/2021 - 12:51 PDF icon sadak-mapdanda.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको लैंङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था, २०७६ ७७/७८ 04/01/2021 - 12:49 PDF icon GESI-audit-report-GJ.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको यातायात गुरु योजना ७७/७८ 04/01/2021 - 12:45 PDF icon RMTMP-Gangajamuna-RM.pdf

Pages