FAQs Complain Problems

७९/८०

सामजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

म.ले.प. फारमहरु २०७६ (Excel)

म.ले.प. फारमहरु २०७६ (Excel) मा डाउनलोड गर्न तलको लिङ्कमा Click गर्नुहोला ।

https://www.fcgo.gov.np/uploads/malepa_faram/

दस्तावेज: 

भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धमा ।

आ.ब. ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम(पूर्णपाठ)

गाउँ सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

IEMIS र SAS को सहजीकरण पुस्तिका

Pages