FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाभित्रका दक्ष जनशक्तिहरुको सम्पर्क विवरण

क्र.सं. दक्ष सीप तथा पेशा सम्पर्क व्यक्ति तथा फर्म सम्पर्क नं. ठेगाना कै.
तपाईको सीप तपाईको नाम तपाईको सम्पर्क नम्बर तपाईको ठेगाना  

वडा जनप्रतिनिधि/कर्मचारी