FAQs Complain Problems

७८/७९

प्रेस बिज्ञप्ती

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) बिकास कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना (आलु बालि )

बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (कृषि)

Intention to Award (GRM/DHADING/07-09/78/79)

दस्तावेज: 

खोर सुधार अनुदान माग गर्ने सम्बन्धि सूचना

पोखरी निर्माण अनुदान माग गर्ने सम्बन्धि सूचना

Invitation for Sealed Quotation (Fabricated Steel Parts)

गाउँ प्रहरीको लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षाकाे समय तालिका संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षाकाे समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।

Pages