FAQs Complain Problems

वडा नं १

वडा नं १ साबिक री  गाउँ विकास समितिका वडाहरु   मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या रहेको छ |  विशेष गरि तामाङ बसोबास रहेको यो वडा कृषि क्षेत्रमा आधारित छ |

Ward Contact Number: 
9869243202

वडा जनप्रतिनिधि/कर्मचारी

वडा अध्यक्ष

9741521024

महिला वडा सदस्य

9863348796

दलित महिला वडा सदस्य

9848534897

वडा सदस्य

9863669934

वडा सदस्य

9863934307