FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 16:16 PDF icon yojana-tatha-karyakram-karyanayan-karyabidhi.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७७/७८ 09/10/2020 - 14:57 PDF icon गंगाजमुना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन ऐन ७७/७८ 09/10/2020 - 14:55 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf
आधारभूत तह विद्यालय छनोट, बिकास तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:17 PDF icon आधारभूत तह विद्यालय छनोट, बिकास तथा सञ्चालन कार्यविधिऽ २०७७.pdf
परीक्षा स‌चालन तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:16 PDF icon परीक्षा स‌चालन तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
बस्ती बिकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:14 PDF icon बस्ती बिकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:08 PDF icon लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:08 PDF icon गगाजमुना गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७७.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:07 PDF icon गगाजमुना गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/26/2020 - 16:14 PDF icon गगाजमुना गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf

Pages