FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज कानूनको प्रकार
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/11/2024 - 12:46 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०.pdf कार्यविधी
कुकुर बन्ध्याकरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/11/2024 - 12:45 PDF icon कुकुर बन्ध्याकरण कार्यविधि, 2080.pdf कार्यविधी
वडा शिक्षा समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी कार्याविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 11:36 PDF icon वडा शिक्षा समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी कार्याविधि २०८० pdf कार्यविधी
बिद्यालय शिक्षा गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शिक्षक प्रोत्साहन कार्याविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 11:35 PDF icon बिद्यालय शिक्षा गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शिक्षक प्रोत्साहन कार्याविधि, २०८० pdf कार्यविधी
प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि, २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 11:34 PDF icon प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि, २०८० pdf कार्यविधी
गङ्गाजमुना गा.पा.को कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 07/15/2023 - 14:44 PDF icon गङ्गाजमुना गा.पा.को कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf निर्देशिका
सुँगुरबंगुर प्रबर्धन संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 04/09/2023 - 12:35 PDF icon सुँगुरबंगुर प्रबर्धन संचालन कार्यविधि २०७९.pdf कार्यविधी
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:25 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf कार्यविधी
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:24 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७.pdf
ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि निशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:24 PDF icon ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका.pdf
गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:22 PDF icon गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७--.pdf, PDF icon गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 11:59 PDF icon एम्बुलेन्स-सेवा-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-निर्देशिका-२०७७.pdf निर्देशिका
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 12:19 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf कार्यविधी
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 11:52 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ rajpatra.pdf कार्यविधी
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 11:52 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७.pdf कार्यविधी
ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि निशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 11:51 PDF icon ज्यान जोखिममा परेका गर्भवतीनिशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७.pdf निर्देशिका
गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 11:49 PDF icon गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 16:16 PDF icon yojana-tatha-karyakram-karyanayan-karyabidhi.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७७/७८ 09/10/2020 - 14:57 PDF icon गंगाजमुना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन ऐन ७७/७८ 09/10/2020 - 14:55 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf
आधारभूत तह विद्यालय छनोट, बिकास तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:17 PDF icon आधारभूत तह विद्यालय छनोट, बिकास तथा सञ्चालन कार्यविधिऽ २०७७.pdf
परीक्षा स‌चालन तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:16 PDF icon परीक्षा स‌चालन तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
बस्ती बिकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:14 PDF icon बस्ती बिकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:08 PDF icon लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:08 PDF icon गगाजमुना गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७७.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 16:07 PDF icon गगाजमुना गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/26/2020 - 16:14 PDF icon गगाजमुना गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ 06/26/2020 - 16:13 PDF icon गगाजमुना गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७७.pdf
बाझो जग्गा व्यवस्थापन तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/26/2020 - 16:12 PDF icon बाँझो जग्गा व्यवस्थापन तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/26/2020 - 16:11 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/20/2020 - 13:17 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 12:00 PDF icon गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका, २०७६.pdf
गुनासो ब्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:59 PDF icon गुनासो ब्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७६.pdf कार्यविधी
टोल विकास समिति गठन कार्यविधि ७६/७७ 03/11/2020 - 11:57 PDF icon टोल विकास समिति गठन कार्यविधि.pdf
बहुसरोकारवाला संघ सस्था परिचालन तथा समन्यव कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:56 PDF icon बहुसरोकारवाला संघ सस्था परिचालन तथा समन्यव कार्यबिधि, २०७६.pdf
विपद प्रभावित ब्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:55 PDF icon विपद प्रभावित ब्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:54 PDF icon सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यबिधि, २०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:53 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम.pdf
अविवाहित (४० वर्ष पुराभएका) महिला भत्ता व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:51 PDF icon अविवाहित (४० वर्ष पुराभएका) महिला भत्ता व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिका जलस्रोत ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:50 PDF icon गंगाजमुना गाउँपालिका जलस्रोत ऐन, २०७६.pdf
गंगाजमुना जलस्रोत नियमावली, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:48 PDF icon गंगाजमुना जलस्रोत नियमावली, २०७६.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:42 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५
भौतिक पुर्बधार मर्मत सम्भार कोष संचालन निर्देशिका , २०७६ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:41 PDF icon भौतिक पुर्बधार मर्मत सम्भार कोष संचालन निर्देशिका , २०७६
गंगाजमुना गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:40 PDF icon गंगाजमुना गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५
कन्टेनजेन्सी रकम ब्यबास्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:38 PDF icon कन्टेनजेन्सी रकम ब्यबास्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७६
अपाङता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:36 PDF icon अपाङता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:34 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:34 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:32 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
कृषक समूह गठन तथा ब्यबस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:31 PDF icon कृषक समूह गठन तथा ब्यबस्थापन निर्देशिका, २०७६

Pages