FAQs Complain Problems

वडा नं ६

वडा नं ६  साबिक बसेरी गाउँ विकास समिति  मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या ३६६० रहेको छ | विशेष गरि घले ,  गुरुङ, ब्राम्हण,क्षेत्रीको र अन्य जनजातीहरुको बसोबास रहेको यो वडा कृषि क्षेत्रमा आधारित छ |

Population: 
३६६०
Ward Contact Number: 
9841657877

वडा जनप्रतिनिधि/कर्मचारी

वडा अध्यक्ष

9851276377, 9841657877

महिला वडा सदस्य

9849408601

दलित महिला वडा सदस्य

9867078974

वडा सदस्य

9841096732

वडा सदस्य

9849006292