FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

बल बहादुर अधिकारी

अध्यक्ष

9841433118

एन्जिला तामाङ

उपाध्यक्ष

9851110820

रामचन्द्र अधिकारी

वडा अध्यक्ष

9861982188, 9810112870

भक्त बहादुर लामिछाने

वडा अध्यक्ष

gangajamunamun6@gmail.com 9843432671

बाबुराम न्यौपाने

वडा अध्यक्ष

9841969074

बहादुर तामाङ

वडा अध्यक्ष

9741521024

हरिमान श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

9741227999

फैसिङ तामाङ

वडा अध्यक्ष

9816665822, 9741309090

बिजय कुमार गुरुङ

वडा अध्यक्ष

9741334508