FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

विपन्न नागरिकलाई कडा रोग उपचारका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन फारम

दस्तावेज: 

Intention to Award || Supply and Delivery of Sanitary Pad

चालु आ.व. ०८१/०८२ को भुक्तानी र खाता बन्द हुने सम्बन्धमा ।

विषयः आ.व. ०८१/०८२ को गाउँसभा अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

खानेपानीको मुहान दर्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

गैस स‌.स.हरुले प्रगति प्रतिवेदन तथा आगामी आ.ब. २०८१/०८२ को लागि योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको विवरण सहित बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 

नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सम्बन्धि सुझाव पेश गर्ने ।

Invitation for Bids || Sanitary Pad

बिशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धमा।

Pages