FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Monday, July 24, 2023 - 15:53 PDF icon social-security-2079-80.pdf
आ‍.ब. ०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Sunday, July 24, 2022 - 11:53 PDF icon ss-2078-79.pdf
आ‍.ब. ०७७/७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७७/७८ Thursday, July 15, 2021 - 12:44 PDF icon social-security-allowance-bank-deposit.pdf
आ.व.०७७।७८ काे प्रथम चाैमासिककाे सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन ७७/७८ Wednesday, February 10, 2021 - 16:33
सा सु भत्ता वितरणा तेश्रो चाैमािसक प्रतिवेदन ७६/७७ Thursday, July 23, 2020 - 13:30
सा सु भत्ता वितरणा दोश्रो चाैमािसक प्रतिवेदन ७६/७७ Friday, June 19, 2020 - 10:32
सा सु भत्ता वितरणा प्रथम चाैमािसक प्रतिवेदन ७६/७७ Friday, June 19, 2020 - 10:24