FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. ०८०/८१ को स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

८०/८१ 08/25/2023 - 12:50 PDF icon redbook softcopy.pdf

इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 08/01/2023 - 16:33

आ.व.०७९/८० मा कार्यान्वयन हुने गरि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित विकास बजेट

७८/७९ 07/15/2022 - 12:59 PDF icon lmbis.pdf

आ‍‍.व. ०७९/८० को स्वीकृत विकास बजेट, योजना तथा कार्यक्रम (गाउँपालिकाबाट विनियोजित)

७८/७९ 07/14/2022 - 15:02 PDF icon final-budget-list-079-80.pdf

आ.व. ०७७/०७८ को स्वीकृत विकास बजेट, योजना तथा कार्यक्रम (राताे किताब)

७७/७८ 07/09/2020 - 09:31 PDF icon Budget-Book-2077-78-Web.pdf

आ.ब. ०७७-७८ को स्वीकृत विकास बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/29/2020 - 14:49 PDF icon summary.pdf, PDF icon budget 077-078.pdf, PDF icon wardwise budget.pdf

गाउँसभाबाट विनियोजित रकमको बाडफाड तथा कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरु

७५/७६ 05/07/2019 - 15:52 PDF icon yojana list.pdf

पालिका तथा वडाको योजनाहरु आ.ब. २०७५/२०७६

७५/७६ 08/08/2018 - 13:02 PDF icon municipal and ward siling budget.pdf

वार्ड नं. ६ को योजना र स्वीकृत रकम

७४/७५ 04/11/2018 - 14:18

वडा नं. ७ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 03/20/2018 - 15:34

Pages