FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitations for Bids (GRM/DHADING 4-12)

७७/७८ 09/18/2020 - 08:31 PDF icon tender-01.pdf, PDF icon tender-02.pdf

आर्थिक प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (एम्बुलेन्स)

७७/७८ 09/15/2020 - 09:08

आर्थिक प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (एम्बुलेन्स)

७७/७८ 09/15/2020 - 09:08

Invitations for Bids (Isolation Building)

७७/७८ 08/30/2020 - 09:30 PDF icon isolation.pdf

आ.ब. ०७७/७८ को आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित)

७७/७८ 08/20/2020 - 10:05 PDF icon Second-time-published-Dhunga-gitti-baluwa-tender-2077.pdf

भवन भाडामा लिइ क्यानटीन संचालन गर्ने सम्बन्धी

७७/७८ 08/13/2020 - 10:58 PDF icon notice.pdf

आ.ब. ०७७/७८ को आन्तरिक आय तर्फको (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/19/2020 - 12:09 PDF icon tender-doc-merged.pdf

आ.ब. ०७७/७८ को आन्तरिक आय तर्फको (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/19/2020 - 12:08 PDF icon tender-doc-merged.pdf

आ.ब. ०७७/७८ को आन्तरिक आय तर्फको (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/19/2020 - 12:03 PDF icon tender-doc-merged.pdf

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/28/2020 - 10:56

Pages