FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

आ.व.०७९/८० मा कार्यान्वयन हुने गरि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित विकास बजेट

दस्तावेज: 

आ‍‍.व. ०७९/८० को स्वीकृत विकास बजेट, योजना तथा कार्यक्रम (गाउँपालिकाबाट विनियोजित)

दस्तावेज: 

आ.व. ०७७/०७८ को स्वीकृत विकास बजेट, योजना तथा कार्यक्रम (राताे किताब)

दस्तावेज: 

आ.ब. ०७७-७८ को स्वीकृत विकास बजेट तथा कार्यक्रम

गाउँसभाबाट विनियोजित रकमको बाडफाड तथा कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरु

दस्तावेज: 

पालिका तथा वडाको योजनाहरु आ.ब. २०७५/२०७६

दस्तावेज: 

वार्ड नं. ६ को योजना र स्वीकृत रकम

गंगाजमुना गाँउपालिका वार्ड नं. ६ को योजना र स्वीकृत रकम

वडा नं. ७ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

गंगाजमुना गाँउपालिका वार्ड नं. ७ को योजना र स्वीकृत रकम

वडा नं. ५ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

गंगाजमुना गाँउपालिका वार्ड नं. ५ को योजना र स्वीकृत रकम

वडा नं. ४ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

गंगाजमुना गाँउपालिका वार्ड नं. ४ को योजना र स्वीकृत रकम

Pages