FAQs Complain Problems

७८/७९

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

गाउँ प्रहरीको परिक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । (GRM/Dhading/25/077-78)

छोटो सूची प्रकाशन र लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच ०७८/०७९ मा गाउँपालिका बाट सम्पादन हुने वार्षिक कार्यहरुको कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दाको केहि झलकहरु

खानेपानीको मुहान दर्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क विवरण

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क विवरण 

दस्तावेज: 

Pages