FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच ०७८/०७९ मा गाउँपालिका बाट सम्पादन हुने वार्षिक कार्यहरुको कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दाको केहि झलकहरु

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधि