FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । (सेनिटरी प्याड)

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धीशिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सुचना

दस्तावेज: 

invitation for Bids (GRM/Dhading/077-78 -24)

दस्तावेज: 

Intention to Award (GRM 22-23)

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । (GRM/Dhading/22/077-78)

Invitations for Bid (GRM/DHADING/23/77-78)

दस्तावेज: 

Intention to Award GRM/Dhading/(16-21)/077/78

फार्मेसी संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

invitation for Bids (GRM/Dhading 16-22) नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित २०७७/०९/०६ , Grm/Dhading 13-15)

दस्तावेज: 

Pages