FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

invitation for bids(x-ray machine)

invitation for Bids (GRM/DHD/14-15/079-80)

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सूचना सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

क्याटलग सपिङ बिधिबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सूचना

Invitation for Bids (Digital X-ray Machine)

Invitation for Bids (GRM/DHD/7-10/079/80)

Notice of Intention to Award

घरभाडा सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्री खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (GRM/DHADING/06/079-80))

दस्तावेज: 

Invitation for Bids (GRM/DHADING/1,3,4,5/079-80)

Pages