FAQs Complain Problems

श्री कालिका आधारभूत विद्यालय

ठेगाना:

प्र.अ.को नाम: 
रामचन्द्र थापा
प्रकार: 

सरकारी

प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9813427030

वडा जनप्रतिनिधि/कर्मचारी