FAQs Complain Problems

Covid-19

सःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनको लागि विवरण टिपाउने सम्बन्धी सूचना ।

वडा नं. २ मा राहत प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला मजदुर, असहाय, वेसाहारा घरपरिवारको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

वडा नं. १ मा राहत प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला मजदुर, असहाय, वेसाहारा घरपरिवारको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

वडा नं. ५ मा राहत प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला मजदुर, असहाय, वेसाहारा घरपरिवारको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

वडा नं. ३ मा राहत प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला मजदुर, असहाय, वेसाहारा घरपरिवारको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

वडा नं. ४ मा राहत प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला मजदुर, असहाय, वेसाहारा घरपरिवारको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

वडा नं. ६ मा राहत प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला मजदुर, असहाय, वेसाहारा घरपरिवारको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages