FAQs Complain Problems

परिपत्र

अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा

उपस्थित हुने सम्बन्धमा

उपस्थित हुने सम्बन्धमा

अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी बैठक सम्बन्धमा

हिउँदे अधिवेशन (गाउँ सभा) सम्बन्धमा

कार्यक्रम संशोधन तथा परिबर्तन गर्नुपर्ने पेश गर्ने सम्बन्धमा

सूचना टास गरिदिने सम्बन्धमा

हाजिरी जानकारी सम्बन्धमा ।

Pages