FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 12:00 PDF icon गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका, २०७६.pdf
गुनासो ब्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:59 PDF icon गुनासो ब्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७६.pdf
टोल विकास समिति गठन कार्यविधि ७६/७७ 03/11/2020 - 11:57 PDF icon टोल विकास समिति गठन कार्यविधि.pdf
बहुसरोकारवाला संघ सस्था परिचालन तथा समन्यव कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:56 PDF icon बहुसरोकारवाला संघ सस्था परिचालन तथा समन्यव कार्यबिधि, २०७६.pdf
विपद प्रभावित ब्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:55 PDF icon विपद प्रभावित ब्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 11:54 PDF icon सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यबिधि, २०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:53 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम.pdf
अविवाहित (४० वर्ष पुराभएका) महिला भत्ता व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:51 PDF icon अविवाहित (४० वर्ष पुराभएका) महिला भत्ता व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
गंगाजमुना गाउँपालिका जलस्रोत ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:50 PDF icon गंगाजमुना गाउँपालिका जलस्रोत ऐन, २०७६.pdf
गंगाजमुना जलस्रोत नियमावली, २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:48 PDF icon गंगाजमुना जलस्रोत नियमावली, २०७६.pdf

Pages