FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitations for Bids for procurement of fabricated steel parts for Bridges

७६/७७ 01/03/2020 - 18:28

आ.व. ०७६/०७७ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 12/04/2019 - 12:20 PDF icon tender.pdf

Invitation for Bids

७६/७७ 12/03/2019 - 10:58 PDF icon invitation for bids.pdf

Invitation for Bids for the construction of Rural Municipal Office Building and staff quarter building

७६/७७ 11/25/2019 - 16:15

आ.ब. ०६७/०७७ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/17/2019 - 15:01

आ.व. ०७६/०७७ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 10/22/2019 - 16:56 PDF icon Suchana 1.pdf

बोलपत्र आह्वान || Invitation for Bids (Supplying of Various Goods for Electrification to Gangajamuna RM 3 and 4 )

७५/७६ 02/05/2019 - 11:52 PDF icon suchana final.pdf

बोलपत्र आह्वान || Invitation for Bids

७५/७६ 01/08/2019 - 16:05

आ.ब. २०७५/२०७६ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 10/01/2018 - 14:05