FAQs Complain Problems

७६/७७

उपभोक्ता समितिहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

प्रेस बिज्ञप्ति

पालिकाबासीहरुमा हार्दिक अनुरोध

सःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनको लागि विवरण टिपाउने सम्बन्धी सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा (प्रकोप कोष)

अा.व. ०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव सल्लाह पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आधारभूत तह परीक्षा सञ्चालन मापदण्ड, २०७७

आधारभूत नमुना बिधालय छनौट, विकास तथा ब्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७७

वडा नं. ७ मा राहत प्राप्त गर्ने दैनिक ज्याला मजदुर, असहाय, वेसाहारा घरपरिवारको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages