FAQs Complain Problems

तपाईलाई गंगाजमुना गाउँपालिकाको वेब साईट कस्तो लाग्यो?

सामान्य
25% (4 votes)
राम्रो
31% (5 votes)
सुधार हुदै
44% (7 votes)
Total votes: 16